Lördag 10 februari
Eftermiddagsspass kl 13.00 - 16.00

Dessa filmer är inkluderad i Festivalpasset
Förmiddags Filmpass inkl politikerdebatten 150:-

Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand

Skogen lockar

The forest's owls attract with sound during evenings, nights and dawns. Experiencing it is becoming increasingly difficult in our woodlands.

Skogens ugglor lockar med ljud under kvällar, nätter och gryningar. Att uppleva det blir allt svårare i våra skogsmarker.

En film av Göran Emerius (Sverige) Speltid: 47 min
Språk: Svenska

Love Like Nature

A Swedish-produced documentary that portrays the lives of indigenous people living in deserts, mountains, jungles, and oceans. We follow Adam on an adventurous quest for inner and outer harmony in encountering these mysterious cultures. The film explores themes of adventure, nature, love, and sustainability. Simultaneously, it provides a stark contrast between the indigenous people's harmonious lives with nature and the life of our modern society.

En svenskproducerad dokumentär som skildrar livet för urbefolkningar som lever i öknar, berg, djungler och hav. Vi följer Adam på en äventyrlig strävan efter inre och yttre harmoni i mötet med dessa mystiska kulturer. Filmen utforskar teman som äventyr, natur, kärlek och hållbarhet. Samtidigt ger det en skarp kontrast mellan urbefolkningens harmoniska liv med naturen och livet i vårt moderna samhälle.

En film av David Emanuel Sahlberg (Sverige) Speltid: 37 min
Språk: Spanska & Svenska med engelsk text

How to Handle the Wolf

In the heart of Europe, where the Dutch, Polish, and Swedish landscapes converge, a formidable predator has returned from the shadows of history to reclaim its place in the natural order - the wolf. Since its reintroduction to the Dutch wilderness in 2018, the reappearance of the wolf has sparked a fervent and polarized debate throughout the Netherlands. In response to the contentious discussion, a compelling documentary, "How to Handle the Wolf," embarks on a captivating journey to seek answers to the pressing question of how we should coexist with this predator.

I hjärtat av Europa, där de holländska, polska och svenska landskapen möts, har ett formidabelt rovdjur återvänt från historiens skuggor för att återta sin plats i den naturliga ordningen - vargen. Sedan den återinfördes i den holländska vildmarken 2018 har vargens återuppkomst väckt en ivrig och polariserad debatt i hela Nederländerna. Som svar på den kontroversiella diskussionen ger sig en övertygande dokumentär, "Hur man hanterar vargen", ut på en fängslande resa för att söka svar på den angelägna frågan om hur vi ska samexistera med detta rovdjur.

En film av Martijn Kramer & Jitse de Graaf (Nederländerna) Speltid: 32 min
Språk: Holländska, polska, svenska med engelska texter

Småfläckig rödhaj

På havets hus i Lysekil föder man upp småfläckig rödhaj som senare släpps ut i havet.

En film av Mathilda Segedahl (Sverige) Speltid: 10 min
Språk: Svenska med engelsk text.

Den oskyddade skogen

I Sverige är endast en mindre del av skogen skyddad, men vi måste också bryr oss om den oskyddade skogen. Den är viktig för oss alla. Den är livsmiljö för djur och fåglar, friluftsmiljö för oss människor, och levebröd för skogsbrukaren.

En film av Thomas Atterdal (Sverige) Speltid: 13 min
Språk: Svenska

Miljöjägarna till havs

Sommaräventyret ombord på skonaren Westkust med avfärd från Orust. Första natten på Stora Kornö med guidning av Anders Broman. På fredag seglade vi till Fjällbacken med forskaren Björn Källström från Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium som visade oss hur man tar prover på havsvattnet för att hitta invasiva arter, mäta salthalten och temperaturen i vattnet. På lördag seglade vi till Smögen där några åkte med Claes Andrén för att leta stinkpaddor på Hållö och några besökte Sixten Söderberg för att höra om selektiv fiskeutrustning.

En film av Stefan Ek, mm. (Sverige) Speltid: 10 min
Språk: Svenska

Politikerdebatt med fokus på miljö

kl 16.30 - 18.00


Dessa filmer är inkluderad i Festivalpasset
Eftermiddags Filmpass inkl politikerdebatt 150:-


Flera sätt att delta i festivalen

Beställ Festivalpass

inkluderar alla seminarier, filmvisningar och middagar

Beställ Filmpass

För- & eftermiddags pass för lördagen
 

Beställ Biljetter

till fest