Naturfilmsfestival på
Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand

Call for entries Scandinavian Wildlife Film Festival 2024

Vi tar emot naturfilm från filmare som arbetar eller bor i Danmark, Estland, Finland, Norge eller Sverige.

Call for entries open for all wildlife filmmakers working or living in Denmark, Estonia, Finland, Norway or Sweden.

Click to Submit on Filmfreeway

Har du frågor om hur du anmälar din film kan du kontakta oss