Stöd Scandinavian Wildlife Film Festival
& Nordisk Naturfilm

Naturen är något alldeles speciellt för oss nordbor. Det öppna småskaliga kulturlandskapet, tusentals sjöar och våtmarker, en lång kust med en skärgård som saknar motstycke, och skogen med all sin mystisk och skönhet. Vår natur är en plats för vila och rekreation, och här hämtar vi inspiration och idéer till våra filmer. Det finns också ett värdefullt arv att förvalta när det gäller nordisk naturfilm, som speglar vårt sätt att se och uppleva naturen.

Genom att skildra vår fantastiska natur med film vill vi också skapa intresse och engagemang för natur- och miljöfrågor. Den nordiska naturfilmen kan bli ett verktyg för att skydda och bevara biologisk mångfald och hotade arter. Genom att bli Naturfilmarnas vän ger du oss möjlighet att stödja och utveckla svensk naturfilm, inspirera och engagera en ny generation av Unga naturfilmare, anordna publika naturfilmsfestivaler och fortsätta producera personlig och viktig naturfilm.

Du kan sätta in ditt bidrag på

Naturfilmarnas BG 410-7934 eller
Swisha 123 137 04 28

Ange ”Naturfilmsvän” och e-post adress så får du vårt nyhetsbrev.

Bor du inte i Sverige kan du använda internationell betalning:
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE2180000828910248549362

Tack för ditt värdefulla stöd

Klistermärke - Jag stödjer Scandinavian Wildlife Film Festival & Nordisk Naturfilm