Kontakta oss om du har frågor!

Rickard Pihl
 

Ordförande Svensk Naturfilmarna

rickard@naturfilmarna.se
+46 (0)70 450 89 06‬

Föreningen Naturfilmarna bildades våren 2009 efter ett önskemål från Sveriges ledande naturfilmare. Naturfilmarna är en ideell förening för personer som på olika sätt är verksamma med produktion av naturfilmer, bosatta eller verksamma i Sverige. Naturfilmarna ska främja och verka för en produktion och visning av naturfilmer med en hög teknisk, biologisk och konstnärlig nivå. Föreningen organiserar regelbundna sammankomster, kurser, seminarier och filmfestivaler. Naturfilmarna är en nationell förening med säte på Smögen, i Bohuslän

www.naturfilmarna.se

Uffe Westerberg
 

Ordförande Dansk Naturfilmforening

ufwe@rebild.dk
+45 (0) 23 33 50 88

Dansk Naturfilmforening er en lille forening, hvis fornemste opgave er at varetage interesser for danske filmfolk, der producerer film og natur og miljø. Desuden fungerer vi som netværk med erfaringsudveksling, og vi arrangerer kurser, workshops og filmfestivaler i samarbejde med vore søsterforeninger i Norge og Sverige. Velkommen til vores hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om foreningen, dens medlemmer og dens aktiviteter. Hvis du har interesse i at blive medlem af foreningen, er du velkommen til at kontakte os.

www.naturfilmforening.dk

Bernhard Pausett
 

Ordförande Norsk Naturfilmforening

pausett@online.no
+47 (0) 900 93 940‬

Naturfilmerne skal være en ideell forening for personer som på ulike måter er aktive med produksjon av naturfilm. Foreningen vil arbeide for økt satsing på naturformidling til allmennheten og legge bærekraftig forvaltning og bevaring av norsk natur og artsmangfold til grunn. Foreningen skal medlemmer forplikter seg til at produksjon av naturfilm skjer i pakt med lovverket, og at opptak skjer på etisk forsvarlig måte og følger gode dyrevernhensyn og ikke medfører utilbørlig forstyrrelser av dyr eller slitasje på vegetasjon og omgivelser. Foreningen skal arbeide for at det framstår ekthet og ærlighet i norsk naturfilm. Foreningen skal fremme utviklingen av naturfilmproduksjon i Norge til et nivå som ligger i front internasjonalt både naturfaglig, teknisk og kunstnerisk. Dette skal bl.a. oppnås gjennom faglig utvikling og sosialt fellesskap, organisert gjennom kurser, seminarer og filmfestivaler i større eller mindre format.

www.naturfilmforeningen.no